Tiedustelupataljoona 131

Sessio 3: Rautainen aamunkoitto

 

21.6.1941: 2. Tiedustelukomppania järjestyi aamupäivällä käskynantoa varten. Hauptmann Winterfeldt luki Asevoimien pääesikunnalta tulleita ohjeita. Ohjeet käsittelivät sotatilalakia, sotaoikeuden erityispiirteitä itäisillä alueilla sekä poliittisten komissaarien käsittelyä.

Samalla annettiin käskyt valmistautua operaatioon, jonka tavoitteena oli Przemyslin kaupungin valtaaminen. Hyökkäys Neuvosto-Venäjään alkaisi kello 0400 seuraavana yönä. Komppanian tehtävänä oli ottaa haltuunsa Letownian varustukset ja Kunkowcen kylä, jotta Przemyslin kaupunkiin lännestä johtava tie olisi suojattu.

22.6.1941: Komppania järjestyi kello 0320 valmiina aloittamaan operaation. Joukkueenjohtajat lukivat myöhemmin radiossa kuultavan puheen joukkueille, jossa selvitettiin operaation laajuutta ja syitä.

Hieman klo neljän jälkeen, komppania ylitti rajan osana suurempaa marssimuodostelmaa. Muodostelman eteneminen pysähtyi, kun Letownian linnakkeesta avattiin tuli siltaa ylittävää kuorma-autoa kohti.

1. Joukkueen kaksi ryhmää lähettettiin etenemään varustusta kohti Kunkowcen kylän kautta, jonka 1. Komppania oli jo saanut haltuunsa. Ryhmät etenivät suojaamattomasta kulmasta linnakkeelle ja murskasivat vastarinnan ilman miestappioita. Vihollinen kärsi noin 15 miehen tappiot ja vangiksi jäi kymmenkunta miestä. Ryhmät jäivät pitämään Letownian linnaketta hallussan ja käänsivät katseensa itään päin.

Alla kartta jossa näkyy punaisella viivalla eteneminen tuhotulta kuorma-autolta Letownian varustuksille, joka on ympyröity punaisella.

View
Sessio 2: Petturi

11.6.1941: 2. Tiedustelukomppania järjestyi aamulla käskynantoa varten. Hauptmann Winterfeldt piti lyhyen puhuttelun komppanialle. Komppanian tehtävä on passiivisen tiedustelun keinoin selvitettävä Przemyslin kaupunkia ympäröivien linnoitusten kunto. Hauptmann vihjasi, että rajan ylitttämistä ei ole kielletty erikseen. Ryhmille jaettiin Przemyslin kartat, jotka oli tehty ilmakuvien perusteella.

1. Joukkueen johtaja Leutnant Imhoff paljasti ryhmälle, että vihjaukset ilmakuviin ja rajan ylittämiseen ovat vain hämäystä, jolla on tarkoitus houkutella mahdolliset neuvosto-myönteiset henkilöt esiin komppanian riveistä. 1. Joukkueeseen kuuluu pari tsekkiä, joiden yhteydet itänaapuriin ovat epäilyksen alla. Ryhmälle annettiin tehtäväksi mennä etulinjan eteen rajan pintaan valvomaan rajaa.

Ryhmä asettui metsäsaarekkeeseen rajan pintaan. Yöllä havaittiin rajaa kohti pyrkivä sotilas, joka saatiin kovan ajojahdin ja kamppailun päätteeksi kiinni ennen Neuvostoliiton rajaa. Petturi sai puukosta kylkeensä ja kovan potkun leukaperiin. Koko ajojahti hoidettiin rajaa rikkomatta ja laukauksia ei ammuttu.

Ryhmä palautti pakenevan tsekkiläisen petturin linjoihin sotilaspoliisien huomiin.

12.6.1941: Ryhmä kutsuttiin takaisin edestä ja käskettiin ilmoittautumaan komppanian komentopaikalle. Ryhmänjohtaja raportoi lyhyesti komppanian päällikölle ja tuntemattomalle tiedustelumajurille komentokorsussa yön tapahtumista. Kiinniotettu tsekki oli kuollut yön aikana joukkosidontapaikalla verenhukkaan. Ryhmää käskettiin tekemään kirjalliset raportit yön tapahtumista.

Petturi sai maksaa teoistaan. Asevoimat saivat kerättyä uusia todisteita itänaapurin petollisista juonista ujuttaa vakoojia etulinjan joukkoihin.

View
Sessio 1: Hahmojen luonti

Peliin valmistautuminen

Käytiin läpi tähän mennessä tehty kampanjamatsku, tutustuttiin GURPSin perussääntöihin, sovittiin ryhmän sisäiset roolit ja täytettiin hahmolomakkeita.

Ensi kerralla viimeistellään hahmolomakkeet ja aletaan pelaamaan. Ehkä ensi viikolla, jos GM ehtii/jaksaa tuottaa loput materiaalit sivuille.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.