Wolfgang Klocke

Tiedustelupataljoonan komentaja, Oberstleutenant

Description:
Bio:

Tiedustelupataljoonan komentaja Everstiluutnantti Wolfgang Klocke
Syntynyt v. 1909.

Liittyi asevoimiin aliupseerina 1929.

Osallistui Puolan kampanjaan 1939 joukkueenjohtajana (Oberfeldwebel).

Haavoittui johtaessaan kovekivääriaseman valtausta. Palkittiin esimerkillisestä rohkeudesta 2. Luokan Rautaristillä.

Palasi yksikköönsä ajoissa läntistä offensiivia varten. Jatkoi esimerkillisiä otteitaan joukkueensa johdossa. Haavoittui jälleen keväällä 1940 ja valittiin upseerikoulutukseen.

Ylennettiin kapteeniksi ja siirtyi erillisen tiedustelukomppanian komentoon. Osallistui komppanianpäällikkönä Norjan kampanjan viimeisiin operaattioihin.

Ansaitsi esimerkillisestä rohkeudesta ja periksiantamattomasta asenteesta äärimmäisissä olosuhteissa 1. Luokan rautaristin ja Rautaristin ritariristin Norjan kampanjan päätteeksi.

Ylennettiin everstiluutnantiksi ja siirtyi Tiedustelupataljoona 131:n komentoon.

Wolfgang Klocke

Tiedustelupataljoona 131 Divinehawk