Tiedustelupataljoona 131

Sessio 1: Hahmojen luonti

Peliin valmistautuminen

Käytiin läpi tähän mennessä tehty kampanjamatsku, tutustuttiin GURPSin perussääntöihin, sovittiin ryhmän sisäiset roolit ja täytettiin hahmolomakkeita.

Ensi kerralla viimeistellään hahmolomakkeet ja aletaan pelaamaan. Ehkä ensi viikolla, jos GM ehtii/jaksaa tuottaa loput materiaalit sivuille.

Comments

Divinehawk

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.