Tiedustelupataljoona 131

Sessio 2: Petturi

11.6.1941: 2. Tiedustelukomppania järjestyi aamulla käskynantoa varten. Hauptmann Winterfeldt piti lyhyen puhuttelun komppanialle. Komppanian tehtävä on passiivisen tiedustelun keinoin selvitettävä Przemyslin kaupunkia ympäröivien linnoitusten kunto. Hauptmann vihjasi, että rajan ylitttämistä ei ole kielletty erikseen. Ryhmille jaettiin Przemyslin kartat, jotka oli tehty ilmakuvien perusteella.

1. Joukkueen johtaja Leutnant Imhoff paljasti ryhmälle, että vihjaukset ilmakuviin ja rajan ylittämiseen ovat vain hämäystä, jolla on tarkoitus houkutella mahdolliset neuvosto-myönteiset henkilöt esiin komppanian riveistä. 1. Joukkueeseen kuuluu pari tsekkiä, joiden yhteydet itänaapuriin ovat epäilyksen alla. Ryhmälle annettiin tehtäväksi mennä etulinjan eteen rajan pintaan valvomaan rajaa.

Ryhmä asettui metsäsaarekkeeseen rajan pintaan. Yöllä havaittiin rajaa kohti pyrkivä sotilas, joka saatiin kovan ajojahdin ja kamppailun päätteeksi kiinni ennen Neuvostoliiton rajaa. Petturi sai puukosta kylkeensä ja kovan potkun leukaperiin. Koko ajojahti hoidettiin rajaa rikkomatta ja laukauksia ei ammuttu.

Ryhmä palautti pakenevan tsekkiläisen petturin linjoihin sotilaspoliisien huomiin.

12.6.1941: Ryhmä kutsuttiin takaisin edestä ja käskettiin ilmoittautumaan komppanian komentopaikalle. Ryhmänjohtaja raportoi lyhyesti komppanian päällikölle ja tuntemattomalle tiedustelumajurille komentokorsussa yön tapahtumista. Kiinniotettu tsekki oli kuollut yön aikana joukkosidontapaikalla verenhukkaan. Ryhmää käskettiin tekemään kirjalliset raportit yön tapahtumista.

Petturi sai maksaa teoistaan. Asevoimat saivat kerättyä uusia todisteita itänaapurin petollisista juonista ujuttaa vakoojia etulinjan joukkoihin.

Comments

Divinehawk

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.