Tiedustelupataljoona 131

Sessio 3: Rautainen aamunkoitto

 

21.6.1941: 2. Tiedustelukomppania järjestyi aamupäivällä käskynantoa varten. Hauptmann Winterfeldt luki Asevoimien pääesikunnalta tulleita ohjeita. Ohjeet käsittelivät sotatilalakia, sotaoikeuden erityispiirteitä itäisillä alueilla sekä poliittisten komissaarien käsittelyä.

Samalla annettiin käskyt valmistautua operaatioon, jonka tavoitteena oli Przemyslin kaupungin valtaaminen. Hyökkäys Neuvosto-Venäjään alkaisi kello 0400 seuraavana yönä. Komppanian tehtävänä oli ottaa haltuunsa Letownian varustukset ja Kunkowcen kylä, jotta Przemyslin kaupunkiin lännestä johtava tie olisi suojattu.

22.6.1941: Komppania järjestyi kello 0320 valmiina aloittamaan operaation. Joukkueenjohtajat lukivat myöhemmin radiossa kuultavan puheen joukkueille, jossa selvitettiin operaation laajuutta ja syitä.

Hieman klo neljän jälkeen, komppania ylitti rajan osana suurempaa marssimuodostelmaa. Muodostelman eteneminen pysähtyi, kun Letownian linnakkeesta avattiin tuli siltaa ylittävää kuorma-autoa kohti.

1. Joukkueen kaksi ryhmää lähettettiin etenemään varustusta kohti Kunkowcen kylän kautta, jonka 1. Komppania oli jo saanut haltuunsa. Ryhmät etenivät suojaamattomasta kulmasta linnakkeelle ja murskasivat vastarinnan ilman miestappioita. Vihollinen kärsi noin 15 miehen tappiot ja vangiksi jäi kymmenkunta miestä. Ryhmät jäivät pitämään Letownian linnaketta hallussan ja käänsivät katseensa itään päin.

Alla kartta jossa näkyy punaisella viivalla eteneminen tuhotulta kuorma-autolta Letownian varustuksille, joka on ympyröity punaisella.

Comments

Divinehawk

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.